Home Stations Data References Login

SLONIP

SLOvenian Network of Isotopes in Precipitation

References with published SLONIP data
References where isotope in precipitation data from SLONIP were used

Cooperating institutions
 • Slovenian Environmental Agency (Agencija RS za okolje – ARSO), Ljubljana, Slovenia
 • Slovenian Nuclear Safety Administration (Uprava RS za jedrsko varnost, URSJV), Ljubljana, Slovenia
 • International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria
 • Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia
 • JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Institute for Water, Energy and Sustainability, Graz, Austria
 • Institute for Geological and Geochemical Research, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
 • Geological Survey of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
 • Public Water Utility JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (JP VOKA SNAGA d.o.o.), Ljubljana, Slovenia
 • University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana, Slovenia
 • University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, Ljubljana, Slovenia
 • Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Karst Research Institute, Postojna, Slovenia
 • Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, Ljubljana, Slovenia
 • University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, Croatia
 • Premogovnik Velenje d.o.o.
 • Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Palermo, Palermo, Italy

Recent JSI Team members
 • Polona Vreča, coordination
 • Sonja Lojen
 • Tjaša Kanduč
 • Klara Žagar
 • Stojan Žigon
 • Marko Štrok
 • Barbara Svetek
 • Zdenka Trkov
 • David Kocman
 • Aljaž Pavšek

Understood
This website is using cookies. More details